Kære Medlemmer


Julen er vel overstået, og vi begynder i klubben at planlægge aktiviteterne for året 2020.
Bestyrelsen har besluttet at ændre elevtimerne fra den 1. februar 2020, således at ridetimerne kommer til at have 50 minutters varighed. Vi må konkludere efter flere måneders forsøg med 40-45 minutters ridetimer med et maks på 4 elever på holdene, at det ikke er rentabelt for klubben og ikke giver vores undervisere og elevheste ordentlige betingelser.
Der er i 2019 blev oprettet ekstra hold, fordi der har været efterspørgsel på flere ridetimer. Ved gennemgang af holdlister, må bestyrelsen dog konkludere, at der er for mange hold, der kører med 1 og 2 elever, hvorfor vi ser os nødsaget til at sammenlægge enkelte hold. De, som vil blive berørte af dette, vil blive kontaktet.

Springundervisning, som de seneste måneder har været i klubregi om torsdagen, vil fra 1. Januar ikke længere være muligt. Har du et barn, som ønsker at modtage springundervisning, skal du kontakte Lisa, som vil vurdere, om dit barn er klar til springundervisning, og om der er plads på hendes private hold om torsdagen. De elevryttere, der allerede modtager springundervisning, kan selvfølgelig fortsætte med det, undervisningen fortsætter blot som privatundervisning. De elevryttere, som på nuværende tidspunkt deltager i spring på klubhold, vil blive kontaktet af bestyrelsen eller Lisa.

Der opleves stor efterspørgsel på leje af elevponyer i weekender, og det er selvfølgelig positivt. Det er dog vigtigt, at forældre hjælper deres børn med at sætte sig ind i reglerne for benyttelse af ridehuset. Der hænger en stor tavle i ridehuset, hvor reglerne er godt beskrevet i punktform. Husk at børn under 15 år skal være ledsaget af en voksen i ridehuset, medmindre der er lavet andre aftaler. Husk at reglerne er lavet for at passe på hinanden og give alle en god oplevelse, når de benytter ridehuset.

Stævne
Den 18. Januar afholdes der stævne for klubbens medlemmer, og der vil komme oplysninger om dette i begyndelsen af det nye år. Stævneudvalget er ved at planlægge dagen, men i må meget gerne allerede nu sætte kryds i kallenderen og byde ind, hvis der er noget i ønsker at være behjælpelige med i den sammenhæng. Der er eksempelvis brug for hjælp til at stå i cafeteriet, åbne port i ridehuset, overrække præmier, bage kage, hjælpe i stalden mm. Vi glæder os til en hyggelig dag.

Vi mangler et medlem i støtteforeningen
Støtteforeningen SKAL bestå af fire medlemmer og på nuværende tidspunkt er der kun tre. Derfor søger vi en voksen, som har lyst til at tilslutte sig støtteforeningen. Støtteforeningen står bl.a. for at indkøbe rengøringsmidler, toiletpapir mm. til rytterstuen, men er også den organisation i klubben, som sammen med stævneudvalget, arrangerer aktiviteter omkring vores stævner. Eksempelvis står støtteforeningen for driften af cafeteriet, spisning for de frivillige og indgåelse af indkøbsaftaler med lokale købmænd.

Vi ønsker igen i år at tilbyde klubbens medlemmer muligheden for at købe klubtrøjer. I den sammenhæng har vi et samarbejde med rideudstyrsbutikken McCabes i Brædstrup, som giver et tilskud til klubtrøjerne. For at holde prisen så lav som mulig, søger vi småsponsorater fra små lokale virksomheder eller fra forældre med egen virksomhed. Idéen er at give alle muligheden for at få en klubtrøje.

Sponsoraterne har en størrelse på 2500 kr., og sponsorerne vil få en plads på en plade i ridehuset med logo. Ønsker du at bidrage eller har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Michael på telefon 20739565.

Der vil i februar blive indkaldt til generalforsamling og vi håber på at se mange af vores medlemmer til en hyggelig aften. I vil modtage information herom i begyndelsen af det nye år.

Vi vil slutteligt takke vores medlemmer for året 2019 og ønsker alle et godt nytår.


Med venlig hilsen


Bestyrelsen Ponygården Solvang