Kiosken

Kiosken bestyres i det daglige af støtteforeningen.
Støtteforeningen sørger også for mad og drikke ved større arrangementer som stævner.

Bestyrelsesmedlemmer og støtteforeningsmedlemmer har nøgle.

Der er altid kaffe og kakao i automaten i rytterstuen. Pris kr. 5.- pr. kop