Rideterræn

Vis hensyn når i rider uden for Ponygården

Der må IKKE rides på vejene og på stierne på Risengård, men i rabatten langs med stierne.

 

Ridning vest for Griffenfeldparken

Retningslinjer for ridning på de grønne områder vest for Griffenfeldparken og langs området øst for Sundgårdsvej


Rideklubben Ponygården Solvang har indgået en aftale med Horsens Kommune om tilladelse til ridning på en del af de grønne områder vest for Griffenfeldparken samt i kanten af området øst for Sundgårdsvej, som markeret på kortbilaget.

Se kort over rideturen her

Der er følgende betingelser for tilladelsen, hvor overskriften er HENSYN:

  • Der må kun rides inden for de områder og på de ruter der er angivet på vedlagte kortbilag.
  • Adgang til området sker ad adgangsvejene vist på kortet (med pile 1-4). Der må ikke rides på grusstierne i området, idet hestenes hove kan ødelægge grusbelæg-ningen til gene for gående, cyklister, barnevogne etc. Der må gerne rides på græsset langs stierne ind til og inde i området.
  • Der må ikke rides i højt græs, idet en del af arealet er forpagtet ud til høslet. Der må rides på græsstubbene efter høhøsten og indtil græsset vokser til igen og i trampestierne, efter retningslinierne nedenfor.
  • Vis hensyn over for andre og naturen, samt sørg for sikkerhed for dig og hesten:
  • Hold god afstand til gående og cyklister. Tag ned i skridt, hvis du nærmer dig andre.
  • Vær opmærksom på hunde i området.
  • Passér altid andre ryttere i skridt.
  • Kævler, stabler, diger og grøfter må ikke bruges som spring.
  • Tag bestik af jordbunden og vejret, i perioder med våd jord kan græsset ødelægges af især hurtige gangarter som tølt, trav og galop. Dvs. se efter om din hest laver mærker i jorden. Gør den det så udsæt turen til en anden dag, hvor jordbunden er fast, også af hensyn til hestens og din egen sikkerhed. Hold også øje med huller i terrænet, som hesten kan snuble i. Pas især på huller langs fodboldbanen.
  • Grusstier må kun krydses i skridt, og prøv at undgå hestepærer på stierne.

Da der er tale om en forsøgsordning vil der blive evalueret om vores ridning giver anledning til gener for andre brugere af området eller græssets udseende ligesom kommunen kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning ved misligholdelse.