Støtteforeningen

Støtteforeningen består af forældre til ryttere på Ponygården.

Vi holder nogle hyggelige og nyttige møder, hvor vi planlægger, snakker og til lejligheder diskuterer, hvordan vi kan gøre tingene bedre i vores lille rideklub.

Til stævner og andre arrangementer sørger vi for, at der er mulighed for at købe f.eks. varm mad og hjemmebagt kage. Har du lyst til at bidrage med f.eks. en hjemmebagt kage til et arrangement, så kontakt en fra Støtteforeningen.

Vores økonomiske midler er ikke store. Derfor er det muligt for forældre, bedsteforældre, naboer m.fl. til at tegne et passivt medlemskab for kr. 125,00. Indtægten herfra vil gøre det muligt at lave flere og eller bedre arrangementer for eleverne.

Støtteforeningens bestyrelse

Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen, som normalt afholdes årligt, i første kvartal.

Medlem
Kathrine 
 Fynbo                     
Medlem     
Kathrine Rasmussen
Medlem
 
Medlem  
Medlem  
Medlem